Skip to content

Spôsob uloženia

Niekto by si mohol povedať, že spôsob uloženia je to isté ako spôsob podopretie. U skleneného zábradlia môžeme homogénnu pevnú látku podoprieť po štyroch, troch alebo dvoch stranách. Ďalej sa tento použitý materiál kotví bodovo alebo sa votká za spodnú stranu do podlahy. Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich odolnosť výplne voči zaťaženiu a poveternostným vplyvom je jeho spôsob a kvalita uloženia. Každá tabuľa výplní musí byť uložená tak, aby bola dostatočne oddelená nosnou alebo dištančné podložkou od svojej nosnej konštrukcie. Niekedy dokonca hrúbka a tuhosť nosnej podložky rozhoduje o veľkosti odolnosti výplne proti praskaniu.

Údržba a výmena

Na svete existujú dva druhy priehľadných výplní, tá čo praskla a tá čo prasknú. U skleneného zábradlia to platí obdobne. Pokiaľ si pri návrhu a výbere materiálu pre výplne do madiel neuvedomíme, že by sme ho mali čistiť a v prípade potreby aj vymeniť, môže nás to v budúcnosti stať veľa problémov a peňazí. Zanedbáme Ak požiadavky výrobcov na údržbu, môže dôjsť k jeho trvalému ničeniu a iste by vás mrzelo, keby ste sa dozvedeli, že stačilo len používať iný čistiaci http://sk.oriflame.com/skincare/cleanse/cleanser prostriedok.

Flyboarding