Skip to content

Personální systém

ovocn
</div>
<p><a href=Tento systém používá pro videokonference jednoho a v některých případech i několik málo aktivních účastníků. V tomto případě se jedná většinou o digitální videotelefon, software do počítače či speciální kartu, kterou lze nazvat jako desktopový videokonferenční systém. Také se může jednat o malá videokonferenční zařízení, které lze připojit pomocí USB. Prioritou videokonferenčního spojení je audio. Obraz je až jako sekundární část přenosového pásma. Rychlosti pro přenos videokonferenčních signálů naleznete přibližně mezi těmito hodnotami: od 128kb/s do 512kb/s u ISDN a od 256kb/s do 2Mb/s u TCP/IP. A co se týče obrazu přenosového prostředí H. 320 i pro H. 323 a SIP, kdy záleží na kvalitě spojení.

Další nabídka

Dále také v nabídce naleznete kompaktní a skupinové systémy. Kompaktní systémy lze využít v malé až střední konferenční místnosti. V této oblasti Vám jako zobrazovací zařízení dobře poslouží běžný televizor či XGA monitor. Je možné také používat externí periferie, dokumentovou kameru či DVD rekordér. Videokonference potřebují také transkódující signál, který je třeba mezi jednotlivými protokoly, protože ty pak mohou být také videokonferenční bránou mezi rozdílnými komunikačními prostředími.