Nepodstupujte léčbu hormony

Každá diskuze o klimakteriu vÄ›tÅ¡inou vyústí v kontroverzi. Ačkoli víme, že velké množství klimakterických příznaků může odstranit hormonální substituční terapie, není tato v Å¾Ã¡dném případÄ› jediným způsobem léčby vÅ¡ech příznaků. Příznaky, které Klimakterium provádÄ›jí, mohou být totiž podmínÄ›ny a zesíleny nadváhou, mÄ›nící se strukturou rodiny, krizí sebedůvÄ›ry, nebo i partnerem, který sám stojí na jedné z Å¾ivotních kÅ™ižovatek.
V každém případÄ› má klimakterium vliv na vÅ¡echny orgány a léčba, aÅ¥ již pÅ™edepsaná lékaÅ™em, nebo ryze přírodní, musí být vidÄ›na v kontextu celého tÄ›la.

Vítězství patří šampionům

Každá přírodní léčba, ať už se týká čehokoli, máš vždy své šampiony. Šampionem alternativní léčby klimakteria je zaručeně přípravek Menox 45.

Nepodstupujte léčbu hormony
2 (40%)1